De Kompaan

over

505 concerten

meld je hier aan als vrijwilliger

De Kompaan doet mee aan de 505 – Concerten voor menselijkheid, een muziekevenement op zondag 5 mei 2024 op het Sint-Jansplein in Antwerpen. De concerten zijn een initiatief van een grote groep geëngageerde burgers, gesteund door artiesten, de cultuur- en eventsector, het middenveld, organisaties en bedrijven. En allemaal willen we één ding: leven in een menselijke samenleving. 

Geniet op 505 – Concerten voor menselijkheid een hele dag gratis van de beste muziek. En geef met vele anderen mee het signaal dat we willen leven in een solidaire, menselijke wereld.

hier het volledige programma en alle informatie www.505concerten.be 

Ons manifest

505 – Concerten voor menselijkheid brengt mensen samen. Wij laten ons horen. Omdat het kan. Omdat het nodig is. Nooit laten wij onze menselijkheid los.

505 – Concerten, dat zijn allemaal mensen die opkomen voor een wereld waarin iedereen een eerlijke kans krijgt op een goed leven;

een wereld waarin we iedereen als mens zien, waarin we zorgen voor elkaar en onze planeet.

We willen met z’n allen tonen dat wij nooit vergeten wat de kern van samen-leven is: zich inleven in een ander.

Soms lijkt het alsof we dit verleerd zijn. Maar niets is minder waar. We zijn met velen die geloven dat het beter kan. Menselijker, oprechter, rechtvaardiger, zorgzamer.

Wij zijn met velen die willen opbouwen in plaats van afbreken. Wij zijn solidair met iedereen die onze aandacht nodig heeft, nu én in de toekomst, binnen en buiten ons kleine land.

Wij laten ons horen. Omdat het kan. Omdat het nodig is. Omdat we onze menselijkheid nooit loslaten.

zondag 5 mei

12u tot 22u

Sint Jansplein