De Kompaan

over

Over

Voor wie zich interesseert in voedsel en het maakproces is De Kompaan een verzameling van informatie en (mensen met) ervaring. Voor wie zich graag verbindt met de oorsprong heeft De Kompaan een netwerk van boeren en oogstactiviteiten op het platteland en in de stad. Voor wie graag bouwt aan een duurzame toekomst, organiseert De Kompaan debatten en wil De Kompaan een pioniersrol spelen in het voedselnetwerk van Antwerpen. Voor wie zich opgesloten voelt kan de ruimte een uitbreiding zijn van zijn eigen keuken en een kans om zijn netwerk uit te breiden. Voor wie graag eens de korst van de gewoonte doorbreekt, is De Kompaan een plek van verrassende ontmoetingen zonder grenzen. Voor iedereen in deze buurt wil De Kompaan een plek zijn waar buren elkaar kunnen tegenkomen zonder onderscheid.

 

De Kompaan is een vzw met Luc Allaerts, Maarten Voetelink & Kristien Van Geel als leden van de Raad van Bestuur. Samen met Jasper Van Dessel, Jan Van Goethem, Pauline Gaeremynck, Gwen Van Laer, Karel Vermeerbergen, Bruno Van Treeck, Anne-Marie Poels, Sarah Eyckmans, Emelie Heller & Liesbet Pelsmakers zijn zij de Algemene Vergadering. De Kompaan wordt verder gemaakt door iedereen die er op zijn manier aan bijdraagt.

Download hier het logo van De Kompaan of teken het zelf na met een dikke stift, dat kan ook.