De Kompaan

over

EXPO ontwerp Antwerps Polleke

Een kleine expo-aperitief voor iedereen die geïnteresseerd is om het werk van de Italiaanse beeldhouwer Matteo Lucca te komen ontdekken of een gesprek met hem wil aanknopen. Hierna is hij weer weg. Inschrijven is niet nodig.

POLLEKE is een vormelijk onderzoek naar de handdruk. Tegelijk willen we een alternatief bieden aan het Antwerpse Handje. Lekker koekje en interessant verhaal over een Joods-Nederlandse ondernemer in Antwerpen, maar het verhaal is toch vooral verbonden aan een gewelddadige reus die handen afhakte van mensen die de tol niet konden betalen. Op het wapenschild van Antwerpen staan ook twee afzonderlijke handen. Op de website van Antwerpen wordt het zo uitgelegd: “In de 16de eeuw interpreteerde men de rechterhand als het voorrecht van stapel en opslag, de linkerhand als de tolvrijheid en geleide op de Westerschelde. Men aanzag de handen ook als vingerhandschoenen, die de rechten symboliseren van de vorst op de Schelde en de privileges van de stad.” Tja, … ook niet gemakkelijk om je te identificeren met deze symbolen… Twee handen in elkaar, die elkaar kennen of helpen, zal ooit misschien een goed alternatief zijn als symbool voor onze stad.

Als volgende stap kiezen we één van de werken als model voor een koekenplank, zodat we onze ‘Pollekes’ kunnen beginnen maken en de markt veroveren met dit solidaire koekje 🙂

(De afbeeldingen hierboven zijn van bovenvermelde websites en foto’s van ander werk van Matteo. Zijn werk in De Kompaan zal specifiek over handen gaan.)

zaterdag 5 november

17u - 19u

De Kompaan, Sergeyselsstraat 16, 2140 Borgerhout